OM HEKA

HEKA MEKANISKA VERKSTAD AB

Heka Mekaniska startades i slutet på 50-talet och har sedan dess varit en stabil samarbetspartner inom svensk industri. Bolaget är privatägt och specialiserar sig på prototyper och mindre serier. Vi är idag ca. 15 st anställda och jobbar tätt ihop för att lösa de allt tuffare krav och önskemål omvärlden ställer.

Vi kompromissar aldrig på kvalitet och den – liksom våra korta ledtider – håller en hög europeisk standard. Vi bygger vår verksamhet på engagemang, flexibilitet och stora möjligheter till individuella anpassningar. Vi har som komplement till vår tekniska verkstad ett nära samarbete med det mättekniska bolaget MYLAB.

MILJÖPOLICY

Hos HEKA ska omsorgen om miljön påverka all verksamhet och ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Miljöarbetet ska präglas av helhetssyn och innefatta alla led i verksamheten. Medarbetarnas kunnande och delaktighet är den viktigaste resursen i vårt miljöarbete.

HEKA SKA:

  • Sträva efter att ständigt reducera och förebygga miljöpåverkan i allmänhet och de betydande miljöaspekterna: användning av fossila bränslen, användning av kemikalier, oljor och gifter samt avfallshantering, i synnerhet.
  • Sträva efter att ständigt förbättra medarbetares kompetens.
  • Minst följa gällande miljölagstiftning och andra föreskrifter leverantörers och kunders medvetenhet inom området.